Inicio

A Biblioteca Virtual do Patrimonio Bibliográfico, xestionada pola Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, é unha biblioteca dixital na que se ofrece aos cidadáns unha valiosa e crecente colección de reproducións facsímiles dixitais de manuscritos, libros impresos, fotografías históricas, materiais cartográficos, partituras e demais materiais que se conservan en institucións da memoria (arquivos, bibliotecas e museos) e forman parte do Patrimonio Bibliográfico Español.

Esta iniciativa permite aos cidadáns consultar sen restricións eses fondos, na súa maioría públicos, que, polas súas características, se conservan en depósitos especiais e son dificilmente accesibles.

O proxecto é o froito da cooperación do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as comunidades coas comunidades autónomas e outras administracións e institucións públicas ou privadas. Os fondos dixitalizados proveñen de bibliotecas, arquivos e museos, de comunidades autónomas, ministerios, concellos, ateneos, fundacións, universidades, institucións privadas, reais academias, particulares, etc. Grazas ao traballo e colaboración de todas estas persoas e institucións, que realizan tarefas de selección de fondos e os ceden para a súa dixitalización, foi posible sacar adiante este proxecto.

A Biblioteca Virtual do Patrimonio Bibliográfico ofrece actualmente, en acceso aberto e gratuíto, uns 24.000 libros impresos antigos, 2.500 manuscritos, 5.131 materiais cartográficos (atlas e mapas), 85.500 materiais gráficos e fotográficos, 212 partituras, etc.

Máis información

Novas + Ver Máis

Incorporación obras de la Casa-Museo Pérez Galdós

Se han incorporado al portal de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico una importantísima colección procedente de la Casa-Museo Pérez Galdós (Gran Canaria). La colección está compuesta por 73 manuscritos; 98 impresos; 51 galeradas; más de 9300 epistolarios; 133 dibujos a lápiz de la mano del autor; 407 dibujos originales ultilizados en la edición ilustrada de las dos primeras series de los Episodios Nacionales; y 427 fotografías en papel.

Recomendaciones para Proyectos de Digitalización de Patrimonio Bibliográfico y Fotografía Histórica

22/09/2021

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria acaba de publicar sus Recomendaciones para Proyectos de Digitalización de Patrimonio Bibliográfico y Fotografía histórica. Este documento es fruto de la actividad del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas en Digitalización, conformado por expertos en digitalización, fotografía, biblioteca digital y fototeca histórica, de diversas instituciones españolas (Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, Biblioteca Nacional, Universidad Carlos III, C.A. de Galicia, FEDAC, U. de Valencia y U, de Las Palmas de Gran Canaria ).

Este trabajo pretende ser una guía y referencia para aquellas instituciones o empresas que gestionen o ejecuten proyectos de digitalización de fondos patrimoniales en el ámbito español y latinoamericano.

 >>Acceso al documento

>>Más información

Enlaces destacados