Esta sección ofrece os fondos da Biblioteca Virtual do Patrimonio Bibliográfico provenientes, a maioría deles, de museos xestionados pola Subdirección Xeral de Museos Estatais, do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

Estes museos son:

 • Centro de Documentación e museo téxtil de Tarrasa
 • Museo Arqueolóxico nacional
 • Museo Cerralbo
 • Museo de Altamira
 • Museo de América
 • Museo do Traxe
 • Museo Nacional de Arte Romana
 • Museo Nacional de Artes Decorativas
 • Museo Nacional de Cerámica e Artes Suntuarias González Martí
 • Museo Nacional do Romanticismo
 • Museo Nacional de Teatro
 • Museo Sefardí

A sección presenta coleccións temáticas moi interesantes, como a do Museo Sefardí, formada por libros escritos en hebreo ou en español ladino, a do Museo do Traxe, de fondos de costura e moda, os fondos arqueolóxicos do Museo Arqueolóxico Nacional ou os fondos de antigüidades e demais artes decorativas do Museo Nacional de Artes Decorativas. Mención á parte merece a extensa colección de comedias do Século de Ouro do Museo Nacional de Teatro.

  

A riqueza e variedade desta colección é considerable: pódense encontrar auténticos tesouros bibliográficos pola súa antigüidade, contido gráfico, rareza e interese para o estudo da museoloxía, a historia da arte, a arqueoloxía, a antropoloxía ou as artes decorativas, entre outras disciplinas.

 

Texto actualizado a 17-08-2017

 

Enlaces destacados

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica       Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales       Hispana PRO       Europeana       LEM