El 2008, amb motiu del Bicentenari de la Independència, es va crear aquesta secció que recull els fons, rics i variats, d'aquesta contesa que té la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic, procedents de biblioteques molt diverses. La col·lecció comprèn llibres, discursos, gravats, materials cartogràfics, etc.

La col·lecció de mapes de la Guerra de la Independència mereix una menció especial, procedeix del Centre Geogràfic de l'Exèrcit, l'Arxiu Central Militar de Madrid i el Museu Naval de Madrid. Aquesta col·lecció inclou 1.622 documents cartogràfics relacionats amb episodis de la Guerra de la Independència, que en gran part són mapes, plànols o cartes nàutiques.

Batalla de Llinas

La producció cartogràfica relacionada amb la Guerra de la Independència va ser molt abundant, entre altres raons per l'escassa fiabilitat dels mapes de l'època i anteriors, cosa que va donar lloc a un continu aixecament cartogràfic per part de l'Exèrcit. Aquests materials cartogràfics permeten un acostament a les estratègies militars utilitzades i el coneixement de nombrosos aspectes de la geografia espanyola a principis del segle XIX.

Enlaces destacados

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica       Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales       Hispana PRO       Europeana       LEM