Cervantes en la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic


Cervantes a la B.V.P.B. | Obres de Cervantes | Quixots per a xiquets | Biografies | Estudis / Assajos | Cartes | HomenatgesCatàlegs d'exposicions | Publicacions seriades | il·lustradorsObres derivadesMaterials gràfics | Altres Quixots 


La Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic es complau a presentar, amb motiu del 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 1547 – Madrid, 1616), aquesta nova exposició dels fons cervantins, acompanyats de la informació biogràfica i literària de l’autor.


Cervantes en la B.V.P.B.

La col·lecció cervantina de la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic té 169 obres, la major part de les quals està en castellà. Tanmateix, n’hi ha tres en francés, una en català, una en valencià i una altra en bable.

Quant a la tipologia, podem trobar-hi obres de Cervantes, biografies, estudis, adaptacions, homenatges, catàlegs d’exposicions, adaptacions per a xiquets, cartes sobre Cervantes o El Quixot, obres de teatre, poemes, números monogràfics de revistes, articles, fotografies, làmines, pintures, material cartogràfic, certàmens literaris, discursos, publicacions sobre el III Centenari d’El Quixot, conferències, una partitura, obres derivades, Quixots d’altres autors, etc.

Els fons procedeixen de les institucions següents: Centre d’Estudis Cervantins, Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, Biblioteca Valenciana Digital, U. Santiago de Compostel·la, U. de Navarra, Fundació Sancho el Sabio, Museu Nacional del Romanticisme, Museu Cerralbo, B. de La Rioja, Biblioteca d’Astúries, B. Pública de l’Estat a Maó, B. Pública de l’Estat a Càceres, Reial Acadèmia de la Història Fundació Sierra Pambley, B. Pública de l’Estat a Gijón, Federació per a l’Etnografia i el Desenvolupament de l’Artesania Canària (FEDAC), Museu del Poble d’Astúries i IES San Isidro de Madrid.

Cal destacar-ne tres, per la quantitat i la importància dels fons.

En primer lloc, cal esmentar el Centre d’Estudis Cervantins, que fins fa poc va ser un consorci públic creat per a promoure el patrimoni de Cervantes i fomentar l’acostament de la ciutadania al món de la llengua i la creació literària. Hui dia, els rics fons cervantins i les activitats s’han integrat en l’Instituto Universitario de Investigación en Estudios Medievales y del Siglo de Oro “Miguel de Cervantes”, de la Universitat d’Alcalá de Henares.

En la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic es poden consultar 48 obres que procedeixen d’aquesta institució. És una col·lecció molt variada, inclou estudis, discursos, homenatges, edicions d’El Quixot, números especials de revistes, etc., les obres de les quals només tenen en comú la data de publicació, ja que totes es van publicar en 1905, any en què es va celebrar el III Centenari d’El Quixot i en què el Centre d’Estudis Cervantins va desenvolupar una gran activitat.

En segon lloc, cal esmentar la Biblioteca Valenciana Digital, que posseeix uns fons cervantins excel·lents, dels quals 27 obres també estan disponibles en la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic. D’aquestes 27 obres, de tipologia tan variada com en el grup anterior, però publicades en dates diverses, cal destacar-ne una primera edició de la primera part d’El Quixot i dues biografies de Cervantes.

Finalment, cal mencionar la Fototeca del Patrimoni Històric Espanyol, gestionada per l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya, que té una de les col·leccions més completes de fotografia patrimonial del nostre país.

Els fons d’aquesta fototeca disponibles en la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic principalment mostren obres d’art (moltes de les quals han desaparegut) i vistes de ciutats, monuments i paisatges. Per a aquesta exposició, d’aquest fons hem seleccionat 63 fotografies de temàtica cervantina, de les quals la més gran correspon a quadres que il·lustren escenes d’El Quixot o de la vida de Cervantes. La resta de fotografies són detalls escultòrics, places dedicades a l’autor i un objecte de museu.


Obres de Cervantes

En la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic es poden consultar dèneu obres de Miguel de Cervantes, quinze de les quals són edicions d’El Quixot. N’hi ha una primera edició de 1605 i altres dels anys 1637, 1674, 1714, 1750, 1863, 1777 i 1905.

Algunes d’aquestes edicions ofereixen només una de les parts d’El Quixot, la primera o la segona, mentre que d’altres contenen ambdues parts. Gran part d’aquestes està il·lustrada i, a més, n’hi ha una edició àmpliament comentada.

Mereixen una menció especial, a més de la primera edició ja esmentada, la primera edició espanyola il·lustrada, impresa per Roque Rico de Miranda en 1674 o la que es diu la primera edició crítica espanyola amb variants, notes i un glossari de Clemente Cortejón.

Altres obres de Cervantes disponibles en la BVPB, a banda de les edicions d’El Quixot, són dues edicions de les Novelas ejemplares i una edició del Viaje del Parnaso a la qual acompanyen poesies soltes.
Quixots per a xiquets

A més dels Quixots, com les dues edicions de Saturnino Calleja, dissenyats perquè els lligen els xiquets a les escoles, entre aquests fons també n’hi ha dues adaptacions pròpiament dites per a xiquets: Célebres aventuras de Don Quijote ‘El caballero de la triste figura’: Libro para los niños i l’edició d’El Quixot reduïda i compulsada d’Eduardo Vicenti per a les escoles.

També està pensada per a xiquets l’obra Los célebres consejos de D. Quijote a Sancho Panza, puestos al alcance de la memoria de los niños de las Escuelas, que conté extractes de l’obra original acompanyats d’excel·lents il·lustracions.


Biografies

A més d’algunes biografies incloses en algunes edicions d’El Quixot o en alguns estudis (per exemple en Cervantes y el Quijote: El hombre, el libro y la época, de Justo de Lara), entre els fons cervantins de la BVPB hi ha dues biografies de l’autor.

D’aquestes, una la va escriure el seu primer biògraf, Gregori Maians i Siscar, i l’altra la va redactar i publicar la Societat de Patrons, Tipògrafs i Enquadernadors de València en 1905.Estudis / Assajos

Entre els fons cervantins de la BVPB es poden trobar articles, estudis o assajos de temàtica tan diversa com la casa de Cervantes a Valladolid, la música del llenguatge d’El Quixot, la poesia de Cervantes, els seus coneixements mèdics, el govern de Sancho, la bogeria de don Quixot, etc.

Així mateix, també es poden considerar verdaders estudis alguns dels discursos o de les conferències que es dugueren a terme en diverses institucions (reials acadèmies, societats, etc.) amb motiu del III Centenari d’El Quixot, sobre temes com ara les dones del Quixot, la pobresa de Cervantes o la música del llenguatge d’El Quixot, etc.

Com a curiositat, cal destacar l’estudi poc professional, però no per això inútil o de poc interés, escrit per la infanta Pau de Borbó –Buscando las huellas de Don Quijote– on s’arrepleguen notícies de diverses edicions i traduccions d’El Quixot publicades a Europa.


Cartes

La col·lecció té dos volums de cartes de temàtica cervantina, un dels quals és una recopil·lació de correspondència entre els literats Juan Antonio Pellicer i Sarfocada i Joan Antoni Maians i Siscar. L’altre, molt curiós, és una Carta en bable que va dirigir a l’Excm. Sr. president de la Reial Acadèmia Espanyola el senyor Apolinar Rato de Argüelles, en què li suplicava que en la dotzena edició del diccionari inserira diverses veus del bable i que es provaren algunes notes que diversos acadèmics van escriure a El Quixot.Homenatges

Amb el motiu del III Centenari de la publicació d’El Quixot en 1905 es van celebrar multitud d’actes commemoratius els quals la major part de les vegades comportaven la publicació d’obres com ara els discursos que ja s’han esmentat, les conferències, els catàlegs d’exposicions, certàmens lírics, premis literaris, etc. A més, en aquelles dates es van publicar nombroses edicions d’El Quixot, així com adaptacions, assajos, articles, números especials en revistes, etc. dedicats o basats en aquesta joia de la literatura universal.

La col·lecció cervantina de la BVPB reuneix desenes d’aquestes obres. Excepte un homenatge a la setmana cervantina de 1920 i un certamen literari de 1874 que va celebrar el 125é aniversari de la mort de Cervantes, totes les obres es van publicar en el context del III Centenari de la publicació d’El Quixot.

En aquest grup hi ha set publicacions sobre el III Centenari, tres articles, una obra de teatre, dos números especials de revista, dues conferències, certàmens literaris, discursos, així com diverses edicions d’El Quixot, etc.Catàlegs d'exposicions

No ens oblidarem d’esmentar dos catàlegs d’exposicions que es van celebrar en el marc del III Centenari. Una d’aquestes, el Catálogo de la Exposición Asturiana de ediciones de El Quijote, recopila informació bibliogràfica d’edicions d’El Quixot. L’altra, en què val la pena detindre’s, és un catàleg de l’exposició dels fons quixotescos de la Biblioteca Nacional, que inclou gran quantitat de materials gràfics com ara portades de quixots, làmines, quadres, tapissos, escultures, etc.Publicacions seriades

En la col·lecció també hi ha alguns números especials de revistes i articles, que contenen materials textuals i gràfics de gran interés. D’aquestes obres, n’hi ha dues en francés.

Encara que tots són molt interessants, per la qualitat de les il·lustracions i fotografies, destacarem els números extraordinaris de L’Esquella de la Torratxa, Nuevo Mundo, Blanco y Negro i Le petit journal.


Il·lustradors

Molts dels Quixots de la col·lecció de la BVPB, així com altres obres cervantines, estan adornats amb il·lustracions de qualitat.

En destacarem les següents:

De gran qualitat són les làmines que acompanyen l’edició de R. L. Cabrera, dibuixades per J. Jiménez Aranda i altres artistes. Malauradament, la còpia digital no està en color.Pels colors cridaners, en destaquen les aquarel·les de Salvador Tusell, que reprodueixen gravats de Gustave Doré.

Així mateix, són dignes de menció les calcografies d’Estebanillo que adornen la versió publicada per Tomás Gorchs en 1863.

Per l’antiguitat, cal ressaltar els dibuixos de la primera edició espanyola il·lustrada, de 1674.Obres derivades

Així mateix, en la BVPB es poden consultar algunes obres derivades d’El Quixot, en particular dues obres de teatre –una de les quals és en francés–, una recopilació de coples i alguna adaptació per a xiquets, ja comentada en l’apartat anterior.


Materials gràfics

A banda de les obres il·lustrades i dels números de revistes amb il·lustracions ja esmentats, en aquesta col·lecció hi ha abundants materials gràfics. Per exemple, hi ha una gran quantitat de fotografies de temàtica cervantina procedents, en gran part, del fons digitalitzat de l’Institut de Patrimoni Cultural d’Espanya. La major part d’aquestes reprodueixen quadres amb escenes d’El Quixot o de la vida de Cervantes o de llocs que se li associen.

D’altra banda, hi ha dos àlbums amb material gràfic abundant: l’Álbum cervantino aragonés de los trabajos literarios y artísticos, amb el qual s’ha celebrat a Saragossa i Pedrola el III Centenari de l’edició príncep d’El Quixot i l’Álbum en homenaje al libro "Don Quijote de la Mancha" en su tercer centenario (patrocinat per Benito Pérez Galdós i editat per Eduardo Sojo, Demócrito).


També en són destacables les il·lustracions de Georges Scott, que es poden gaudir en l’obra de teatre Don Quichotte, de Jean Richepin.

Així mateix, és interessant el Mapa de una porción del Reyno de España que comprehende los parages por donde anduvo Don Quijote, y los sitios de sus aventuras, delineat per Tomás López.Altres Quixots

Ja hem esmentat un parell d’obres de teatre que tenen com a personatge principal don Quixot i que han redactat altres autors diferents de Cervantes (Don Quijote en Aragón i Don Quichotte, de Jean Richepin).

A aquests Quixots escrits per altres, n’hi hem d’afegir el més conegut, la segona part d’El Quixot publicada en 1614 i escrita, segons diu la portada, pel llicenciat Alonso Fernández de Avellaneda. És conegut que la publicació d’aquest “fals” Quixot va moure Cervantes a escriure la seua segona part de l’obra. Cal ressaltar que l’edició que ofereix la BVPB, publicada en 1905, està prologada i anotada per Marcelino Menéndez Pelayo.

Una altra obra interessant que hi podem trobar és Adiciones a la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en el que se prosiguen los sucesos ocurridos a su escudero el famoso Sancho Panza escritas en arábigo por Cide-Hamete Benengeli y traducidas al castellano con la memoria de la vida de éste por Don Jacinto Maria Delgado. Aquesta obra –no l’única continuació, ni de molt, de les aventures relatades en El Quixot– és famosa pels problemes d’atribució que ha suscitat: Cide-Hamete Benengeli és, de fet, un personatge d’El Quixot, i és qui Cervantes afirma, utilitzant un recurs literari bastant habitual en l’època, que és l’autor original de la novel·la que ell es limita a traduir. D’altra banda, pareix que Jacinto María Delgado, suposat traductor d’Adiciones, també és un personatge fictici o, més ben dit, un pseudònim, potser (tal com afirma Palau) de Juan Francisco Jara y Sánchez de Molina.

Finalment, i com a curiositat, cal esmentar (encara que de don Quixot no tinga més que el títol i la inspiració) El Quijote de la revolución, o, Historia de la vida, hechos, aventuras y proezas de Monsieur Le Grand-homme Pamparanuja: héroe político, filósofo moderno, caballero andante y reformador de todo el género humano, obra mitjançant la qual l’autor, Juan Francisco Siñeriz, miraria de donar difusió a la seues idees polítiques.

Text actualitzat el 7 de febrer de 2016


_____________________

Enlaces destacados

Biblioteca Virtual de Prensa Histórica       Hispana. Directorio y recolector de recursos digitales       Hispana PRO       Europeana       LEM