Obras sobre esta persona: Capmany y de Montpalau, Antonio...

No hi ha cap registre que complisca les condicions de cerca.