Obras como autor: Scot, Alexandri, S. XVII, com.

No hi ha cap registre que complisca les condicions de cerca.