L'esquema METS és un estàndard per a la codificació descriptiva, administrativa, estructural i de metadades respecte als objectes dins d'una biblioteca digital, expressat mitjançant el llenguatge d'esquema XML del World Wide Web Consortium. L'estàndard es manté des de la Xarxa de Desenvolupament i Oficina de Normes MARC de la Biblioteca del Congrés, i està sent desenvolupat com una iniciativa de la Biblioteca Digital de la Federació.