Aristóteles 384-322 a.C. (1) Astronomía (1) Astronomía náutica (1) Geometría (1) Mecánica celeste (1)