Manuscrits catalans (1) Teatre (Gènere literari) (1)