Biblioteca de literatura - Varia cervantina valenciana (1) Cervantes Saavedra, Miguel de 1547-1616 Don Quijote de la Mancha (1) Literatura (1)